ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโซนบ้านเอื้อม

 รพ.สต.บ้านเอื้อม

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 

น.ส.ยุพา  ฟูชื่น 

ผู้อำนวยการ รพ.สต.

2

  

นางวรัญญา บุญเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3

 

นางวิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

 

น.ส.สมจิตร  โกฏสืบ

ลูกจ้าง

5

 

น.ส.มะลิวัลย์   จันทวี

ลูกจ้าง

 

 

 รพ.สต.บ้านทุ่งกล้วย

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางเกษมศรี โกยรัตโกศล

ผู้อำนวยการ รพ.สต.

2

นางรัศมี การดา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3

นายกริชชากร บุตรพิชัย

นักการแพทย์แผนไทย

4

นายภานุเดช วงษา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

5

น.ส.ภัสสร สุกปาย

ลูกจ้าง

 

 

 รพ.สต.บ้านสบเฟือง

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางนวลจันทร์ สิงห์เชื้อ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.

2

นางสุนิศา เหลี่ยมพงศาพุทธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 3    นางกานต์พิชชา ปภุสสโร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 รพ.สต.รัตนานุรักษ์

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 

นายสพล  โสภะ 

ผู้อำนวยการ รพ.สต.

2

 

นางรัตนาภรณ์  วงภูธร 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 3  

 นายวิรัตน์ การดา

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

 

 

ลูกจ้าง

5

 

ลูกจ้าง

 

 

 รพ.สต.บ้านค่าหลวง

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

 

นายสุวรรณ  วงศ์สุวรรณ 

ผู้อำนวยการ รพ.สต.

2


น.ส.มาลี ศรีธิจู

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3

 

น.ส.แสงเดือน  ปันต๊ะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 
   
Main Menu
 
รพ.สต.ในสังกัด
 
เว็ปไชด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 53 คน
 สถิติเมื่อวาน 85 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1275 คน
22755 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
สำนักงา
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022ง 52000 โทร 054-223022  
Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat