ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

 สสอ.เมืองลำปาง

054-223022

 

ลำดับที่

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

   

นายสุนินธ์  บุญเป็ง  

 สาธารณสุขอำเภอ

           นายสราวุธ  อินทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2

นายสุเทพ  อินวัน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3

นางพรทิพย์  วงศ์พิทักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4

นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

6


นางปาริชาติ         โลหะกิจ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

7

 นางอรนภา  ใจเอื้อน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

8

นางอัจนิรา  ศิรินารถ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

9

นางวนิดา  ไชยทนุ

เจ้าหน้าที่การเงิน

10

นางสาวโสภา       ฟูพันธ์  

 พนักงานพิมพ์ดีด

11

นางจุไรวรรณ      ปาเหนือ 

แม่บ้าน


 
   
Main Menu
 
รพ.สต.ในสังกัด
 
เว็ปไชด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 54 คน
 สถิติเมื่อวาน 85 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1276 คน
22756 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
สำนักงา
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022ง 52000 โทร 054-223022  
Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat