เมนูหลัก

  
 
 
  บันทึกข้อมูลออนไลน์
    
 
   รพ.สต.ในเครือข่าย
    
  
เวปไซด์ที่น่าสนใจ
 
    
   
  สถิติเยี่ยมชม 
  
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 101 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1693 คน
4525 คน
596845 คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
  

 
 
 
            แผนยุทธศาสตร์และ KPI 

  
 

  ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง (ZIP) ดาวน์โหลด 

 

  กรอบยุทธศาสตร์และ KPI กระทรวง (PDF)ดาวน์โหลด

  
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  
  วาระการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลด 
  หนังสือขอลาออกจาการเป็น อสมดาวน์โหลด 
  ใบสมัครเข้าเป็น อสม.จังหวัด ดาวน์โหลด 
  รายงาน อสม .ปี 60 ดาวน์โหลด  
  รายงานผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด  
  แบบรายงานนักเรียน ดาวน์โหลด  
  รายงานผลการเยี่ยมบ้าน มอค 5/1/60 ดาวน์โหลด 
  รายงานการคัดกรอง TB 5/1/60  ดาวน์โหลด 
   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.ปี 2560   ดาวน์โหลด  
   แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน มอค   ดาวน์โหลด  
  การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. รายละเอียด   
  แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุ(แก้ไข) ดาวน์โหลด   
 

  แบบรายงานผู้สูงอายุปี 2559 ดาวน์โหลด

 

  ตัวอย่างใบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม.ดาวน์โหลด

 

  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย TB ดาวน์โหลด

 ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์แล้วจะถูกเก็บไว้แยกตามกลุ่มงาน สสอ.
   
  
  
 
 
  
  
  

 

สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022

Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat