พัฒนาคน    สู่การพัฒนาสังคมเชิงรุก    ในทุกสถานการณ์           พัฒนาคน สู่การพัฒนาสังคมเชิงรุก ในทุกสถานการณ์
 

 
 

ส่งภาพข่าวกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก

 
 
 

 
 
 
 
บันทึกพัฒนาการเด็กไทย
  
 
 แบบฟอร์มทะเบียนร้านอาหาร ดาวน์โหลด  
 แบบฟอร์มการเงิน ดาวน์โหลด
 การประกวดสุดยอดส้วมปี 2558 รายละเอียด 
 ขอให้ทุก รพ.สต.ประเมินตำบลจัดการสุขภาพและส่ง สสอ.วันที่ 25 มิ.ย.58  ดาวน์โหลด
 ขอให้ ทุก รพ.สต.สำรวจข้อมูลนักเรียนและส่ง สสอ.วันที่ 25 มิ.ย.58 ดาวน์โหลด
 การประกวด อสม.ดีเด่น ปี2558  ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อให้ สสอ.ภายในวันที่ 25  มิถุนายน 58 ( และมีการประกวดระดับ จังหวัดในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 58 ) โดยให้เขียนเรื่องเล่า 1-2 หน้า เพื่อนำไปเล่าให้คณะกรรมการ
 วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 58 ดาวน์โหลด 
 เอกสารการประชุม DHS-PCA 4/6/58 ดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมงานแพทย์แผนไทย(ประชุมตามโซน) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการประชุม war room 25/5/58 รายละเอียด
เอกสารการประชุม ผอ.รพ.สต.(คุณนันทนา)  ดาวน์โหลด
เอกสารงานควบุโรค รายละเอียด 
การจัดเรียงลำดับผลการดำเนินงาน รพ.สต.เมืองลำปาง ต.ค.57- ก.พ.58 รายละเอียด
รพ.คุณธรรม สสอ.เมืองลำปาง รายละเอียด 
รายงาน มอคดาวน์โหลด / กำหนดการส่งรายงาน 
รายงานตัวชี้วัด ดาวน์โหลด   ประเมินผล 58 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงาน  มอค.ดาวน์โหลด 
ขอให้ รพ.สต.ไหนที่มี case ที่ผ่านการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขอให้ติดตามการเยี่ยมลง เว็ปและ บสต.5  รายละเอียด 
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต ออกนอกสถานที่ ดาวน์โหลด  

(ข่าวที่ประชาสัมพันธ์แล้วจะถูกเก็บไว้แยกตามกลุ่มงาน สสอ.)

Read More

 
  
  
  
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคันซีเมนต์กันน้ำป่า  รายละเอียด   
ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมหน้าต่างเหล็กดัด  รายละเอียด   
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมติดตั้งประตูหน้าต่างเหล็กดัด
Read More

เปลี่ยนแปลงประกาศจังหวัดลำปางเรื่องการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม
Read More

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน 

 1ก.ค.58 ประชุม  JHCIS  09.00 น.
 1ก.ค.58 ประชุม  DSPM 13.00 น.
 ก.ค.58 ประชุม Palliative are
 3ก.ค.58 ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน
 ก.ค.58 ประชุม ผอ.รพ.สต.
 ก.ค.58 ส่งรายงานประจำเดือน
 ก.ค.58 อบรมเพศศึกษา นักเรียน ม.ต้น
 10 ก.ค.58 ประเมิน DHS
 10 ก.ค.58 อบรมเพศศึกษา นร.ม.ปลาย
 13 ก.ค.58 นิเทศงาน รพ.สต.ม่วงแงว
 14 ก.ค.58 นิเทศงาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า
 13-15ก.ค.58  ประชุม Palliative are โรคมะเร็ง
 17 ก.ค.58 ประชุมงาน NCD
  20 ก.ค.58 ประชุมติดตามเยี่ยม รพ.สต.(ผอ.รพ.สต.ห้องประชุม สสอ.เมือง)
  21-22 ก.ค.58 อบรม อผส.
  23-24 ก.ค.58 อบรม ANC คุณภาพรุ่นที่ 1 
  24 ก.ค.58 ประชุม SRRT
  27-28ก.ค.58 ก.ค.58 อบรม ANC คุณภาพรุ่นที่ 2
  28 ก.ค.58 ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
 
Read More

เนื่องจากหลายแห่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ใหม่ จึงขอความกรุณาให้ทุกท่านกรอกอีเมล์ที่ใช้ปัจจุบันของตนเอง และของสถานบริการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง [กรอกที่นี่] [ ดูอีเมล์ ]

 
 
     
เมนูหลัก

รพ.สต.ในเครือข่าย

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ


   
   เว็ปลิ้งค์ระบบงาน  

 
คู่มือ  ICD-10-TM for PCU

 


 ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดลำปาง

 

 

 

เข้าสู่เว็ปไซด์ด้วย QR โค้ด


 

 
   สถิติผู้เข้าชม

สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเมื่อวาน 71 คน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
765 คน
29340 คน
526917 คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาวน์โหลดวีดีโอใน Youtube
การแปลงเลขอารบิคเป็นเลขไทยใน Micrsoft Word 2007
แปลงไฟล์ pdf เป็น word
การแก้ไขเมื่อมีไฟล์จาก office 2007 หรือ 2010 เปิดด้วย office 2003 ไม่ได้

ดูทั้งหมด

 


 
สื่อเรียนรู้
 การทำงานเชิงรุกหมออนามัยครอบครัว .ppt ดาวน์โหลด
ppt.งานอาชีวอนามัย 42.2M .rar  ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการแก่คนต่างด้าว
ppt การอบรม ICD10 ดาวน์โหลด
ppt การอบรม ICD10 16-18 ก.ค.57 
เทคนิคการใช้และการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
แนวทางการพัฒนากองทุนสุขภาพ (อบรม 27/09/56 ) ppt       /   2
 
 
 
 
 
หน่วยงานสาธารณสุข
รพ.ลำปาง /รพ.งาว / รพ.เมืองปาน /รพ.แจ้ห่ม / รพ.เถิน /  รพ.เสริมงาม /รพ.วังเหนือ
 รพ.เกาะคา / รพ.แม่ทะ/ รพ.แม่เมาะ
รพ.สบปราบ / รพ.แม่พริก / รพ.ห้างฉัตร
 สสอ.งาว /สสอ.เมืองปาน /สสอ.สบปราบ
สสอ.เกาะคา / สสอ.แม่ทะ / สสอ.แม่เมาะ
 สสอ.แจ้ห่ม
 
 
 
 

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือต้องการนำภาพกิจกรรม  ข่าวสารมาเผยแพร่ส่งมาที่ 
somsak_2554@hotmail.com โทร 091-854-5438

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง  ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000โทร 054-223022  
Copyright © 2009  mlph.tht.in    All rights reserved design by Somsak teachaunThailand Web Stat