งานประกันสุขภาพ สสอ.เมืองลำปาง
ข่าวสาร


  • ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการระบบโปรแกรม CPPให้บันทึกให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.57  รายละเอียด  
    •  ติดตามรายงานประมวลผลและวิเคราะห์ผลงาน 2
  มีปัญหาการเข้าใช้งาน โทร.053-285-355 สปสช.เขตเชียงใหม่ ติดต่อเรื่อง ขอยูสเชอร์เนม และพาสเวิด ลงทะเบียน CPP
 หรือ  ที่อีเมล์  tanapon.lanna@gmail.com
 
  •  แจ้งเรื่องอัตราเงินสมทบประกันสังคม รายละเอียด 
  • แจ้งการปรับเปลี่ยนรอบการเกิดสิทธิและหมดสิทธิเบิกจ่ายตรงของพนักงาท้องถิ่น รายละเอียด 


 
   
Main Menu
 
รพ.สต.ในสังกัด
 
เว็ปไชด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
 สถิติวันนี้ 50 คน
 สถิติเมื่อวาน 85 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1272 คน
22752 คน
##var_cntall## คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-11
สำนักงา
สำนักงานสาธารณสุอำเภอเมืองลำปาง ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 054-223022ง 52000 โทร 054-223022  
Coppyright © 2009 All right reserve design by Somsak Teachaun Thailand Web Stat